Är du redo för framtidens arbetsmarknad?

Genom att ta ställning till 10 olika scenarier som presenteras så kommer du få en inblick i hur du sannolikt reagerar och agerar i olika arbetssituationer.

• Du får återkoppling efter varje fråga du svarat på, vilket hjälper dig att tänka på hur du kan utvecklas.
• Vid testets slut får du reda på vilken personlighetstyp du är baserat på dina svar.
• Vi ger tips på arbeten som vi tror kan passa dig.
• Gör testet så många gånger du vill.
• Du behöver inte registrera dig för att slutföra frågorna.
• Dina svar är helt anonyma.

Det kan ibland vara svårt att ta ställning då man i verkligheten ofta har mer information, men försök utgå från vad som spontant känns mest rätt för din egen del.

*Framtidens arbetsmarknad kommer ställa nya krav på medarbetarna. Därför har vi på Experis utvecklat ett test som hjälper dig att få ökad självinsikt och förståelse för vilka utmaningar du kan ställas inför i arbetet och hur du kan hantera dessa.